Στις γυναίκες απλώς τυχαίνει να μην αρέσουν οι θετικές επιστήμες ή η τεχνολογία.

Οι γυναίκες δεν είναι τόσο καλές στα μαθηματικά όσο οι άντρες.

Δε βλέπω κάποιο πρόβλημα. Ζούμε σε έναν απόλυτα δίκαιο κόσμο, όπου ήδη υπάρχουν πολλές γυναίκες στην τεχνολογία.

Γιατί να μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στην τεχνολογία; Γιατί δεν ασχολούμαστε π.χ. με τις γυναίκες ξυλοκόπους;

Οι γυναίκες είναι πολύ ευαίσθητες για να ασχοληθούν με τέτοιους τομείς.